Alzbeta

Rehoľa svätej Alžbety,
OSE (Ordo Sanctae Elisabeth)
v Bratislave


Vitajte na stránke nášho rehoľného spoločenstva, ľudovo nazývaného „alžbetínky“ !
Prostredníctvom nej by sme Vás chceli oboznámiť so životom našej komunity a podľa jedného z citátov našej patrónky sv. Alžbety, byť tu v tejto chvíli práve pre Vás.


„Musíme tu byť jeden pre druhého,
lebo Boh nám ukázal, že On je tu pre nás.“

sv. Alžbeta

Rehoľa sv.Alžbety bola založená 13.augusta 1622 matkou Apolóniou Radermecher v meste Aachen v Nemecku. Za vzor svojej charitatívnej činnosti si zvolila sv.Alžbetu.
Žijeme podľa Reguly a života bratov a sestier Tretieho regulovaného rádu sv. Františka. Skladáme tri rehoľné sľuby: čistoty, chudoby a poslušnosti.
Tak, ako aj naši patróni, sv.František a sv.Alžbeta, túžime nasledovať Ježiša Krista podľa Evanjelia službou chorým a núdznym blížnym. Našim osobitým poslaním je starostlivosť o chorých vo vlastnej nemocnici – Onkologickom ústave sv. Alžbety.