História kostola


obr1 Najdôležitejšie údaje z histórie kostola a kláštora svätej Alžbety v Bratislave.

Jar 1738 - cirkevný súhlas prímasa Eszterházyho s príchodom Rehole svätej Alžbety do Bratislavy
16.9.1738 - príchod sestier alžbetinok do Bratislavy
6.10.1738 - zahájenie činnosti nemocnice sestier alžbetínok
marec 1739 - zahájenie stavby Kostola svätej Alžbety podľa plánov viedenského staviteľa Pilgrama
21.6.1739 - bol položený základný kameň kostola
10.11.1743 - posviacka Kostola svätej Alžbety rábskym biskupom Františkom Zichym
rok 1745 - dokončenie stavby nového kláštora a nemocnice
rok 1753 - zriadenie vlastnej lekárne, ktorá sa zachovala až dodnes
rok 1809 - veľká povodeň, ktorá vážne narušila základy kostola
rok 1814 - zemetrasením poškodená klenba kostola
rok 1835 - kostol opravený a vymaľovaný. Maľby od J.Steichera a M. Geylinga
17.8.1879 - požiar zničil vežu kostola, vrátane zvonov
rok 1888 - renovovanie krypty
1893-1901 - práce na obnove kostola. Umelecké práce vykonávali viedenskí a talianski umelci. Nový bohostánok bol zhotovený v Turíne z kararského mramora.
21.2.1945 - kostol ťažko poškodený bombardovaním
1945-1948 - práce na obnove kostola pod vedením architekta J.Vranu. Umelecké práce viedol akad. Maliar J.Jelínek z Prahy a akad. Sochár J.Hučko z Bratislavy. Inštalácia nového organu firmou J.Tuček, Kutná Hora, podľa dispozície dr.E.Zavarského.
rok 1950 - v rámci akcie „R“ vyhnanie sestier alžbetínok z kláštora i nemocnice
1993-1996 - generálna oprava interiéru kostola pod vedením doc.akad.maliara Vladimíra Plekanca a kolektívu
1996 - reštitúciou vrátený kláštor a nemocnica sestrám Rehole sv. Alžbety


obr3 obr3 obr3