Kostol svätej Alžbety


obr1
Kostol svätej Alžbety sa nachádza v mestskej časti Bratislava - Staré mesto. Bol postavený v duchu vrcholného baroka v rokoch 1739-1742 na podnet arcibiskupa Imricha Esterházyho podľa projektu známeho viedenského architekta Františka A. Pilgrama.

obr1 Obraz sv. Alžbety na hlavnom oltári, ako aj obrazy na bočných oltároch sú práce rakúskeho maliara Pavla Trogera. Na oltárnom obraze vytvorenom v roku 1739 je zobrazené videnie svätej Alžbety, po jeho bokoch stoja sochy františkánskych svätcov Františka z Assisi a Antona Paduánskeho. V roku 1743 namaľoval Paul Troger obrazy pre postranné oltáre (Obraz svätej rodiny a Oplakávanie mŕtveho Krista).


Iluzívne fresky na klenbe zobrazujú alegóriu Cirkvi, oslavu sv. Alžbety a alegóriu Milosrdenstva. Na pandantívoch nesúcich strednú kupolu sú alegórie štyroch cností z roku 1742: Odvaha, Múdrosť, Spravodlivosť a Miernosť.
Fasádu zdobia sochy uhorských panovníkov sv. Štefana, sv. Ladislava a sv. Alžbety so žobrákom, ktoré sú dielom Ľudovíta Godeho, spolupracovníka G.R. Donnera.

Kostol bol posvätený biskupom Františkom Zichym v roku 1743.