Slávenie svätej omše


Sväté omše:
Pondelok až Piatok v bežné dni :6:00 hod.
Sobota :7:00 a 18:00 hod.
Nedeľa :7:00, 9:00 a 18:00 hod.

V prikázaný sviatok v týždni :7:00 a 18:00 hod.
V dni pracovného voľna :7:00 hod.


Sviatosť zmierenia: na požiadanie pred alebo po svätej omši
Správca kostola: ThDr. Ladislav Ostrák (kostol.alzbetinky@gmail.com)