Modlitba a duchovný život


  • silu pre svoju službu čerpáme v osobnej i spoločnej modlitbe
  • dôležitými príležitosťami na stretnutie sa s Bohom a zároveň so sestrami sú svätá omša, modlitba liturgie hodín, modlitba posvätného ruženca, adorácia, čítanie a uvažovanie nad Božím slovom, sesterský život v spoločenstve
  • pozvané sme v každodennom živote žiť odkaz svätého Františka: „nasledovať Ježiša Krista podľa Evanjelia...“

obr1 obr1 obr1
obr1 obr1 obr1


„K čomu Boh povolá človeka, k tomu dá i schopnosť a potrebné vnútorné i vonkajšie milosti.“
Apolónia Radermecherová