Adresa


Rehoľa svätej Alžbety
Špitálska 21
812 32 Bratislava 1

e-mail: alzbetinky@ousa.sk
Vrátnica: 02 / 32249 630, 0915 / 619 159
Kancelária rehole: 02 / 32249 668