Sv. Alžbeta Uhorská


obr1 Sv. Alžbeta Uhorská sa narodila v roku 1207. Svoje detstvo prežila na Bratislavskom hrade. Jej otec Ondrej II. ju ako štvorročnú zasnúbil s mladým durínskym kniežaťom Ľudovítom a musela preto odísť do Durínska na hrad Wartburg v Nemecku, kde vyrastala so svojím budúcim manželom. Svadbu mali v r. 1220 a jej manželstvo bolo veľmi šťastné. S láskou sa starala aj o svoje 3 deti. Už vtedy mala otvorené srdce i ruky pre chorých, chudobných, biednych, čo však nebolo po vôli manželovým príbuzným. Po bolestnej smrti milovaného manžela bola nútená odísť z hradu Wartburg. Odišla do Marburgu, kde zriadila nemocnicu a ona sama sa v nej starala o chorých. Na Veľký piatok r. 1229 vstúpila do III.rádu sv. Františka a prijala rehoľné rúcho. Zomrela 24-ročná 17.11.1231. Štyri roky po smrti ju vyhlásili za svätú.


„Musíme tu byť jeden pre druhého, lebo Boh nám ukázal, že On je tu pre nás.“ Sv. Alžbeta

„Robme ľudí šťastnými.“ Sv. Alžbeta

obr2 obr3