Formácia


Formácia prebieha v niekoľkých etapách.
  1. Kandidatúra - rôzne dlhé obdobie, v ktorom je dievča alebo žena zvyčajne doma a je v kontakte s našou komunitou, objavuje svoje povolanie
  2. Postulát - obdobie 1 roka, v ktorom postulantka žije v komunite a je postupne uvádzaná do rehoľného života teoreticky i prakticky, zvyčajne je zapojená do služby chorým v nemocnici
  3. Noviciát - základné obdobie rehoľnej formácie, ktoré trvá 1 rok, pričom novicka lepšie poznáva svoje povolanie, pripravuje sa na život podľa evanjeliových rád v rehoľnej rodine a nepracuje priamo pri chorých.
  4. Juniorát - začína zložením dočasných sľubov a trvá zvyčajne 5 rokov, jeho cieľom je prehĺbenie vnútornej formácie a zároveň teoretická i praktická príprava na plnenie úloh inštitútu, učenie sa harmonicky spájať prácu s vnútorným životom.
  5. Doživotná profesia a následná permanentná formácia - začína zložením doživotných rehoľných sľubov, zasvätením Bohu na celý život, je spojená s plnením úloh inštitútu a stálym rozvojom vlastnej osobnosti.