Naša zakladateľka


obr1 Zakladateľkou našej rehole je Apolónia Radermecherová, ktorá bola 13. augusta 1622 pozvaná starať sa o chorých v Nemocnici svätej Alžbety v nemeckom meste Aachen. Okolo Apolónie sa zhromažďuje niekoľko ochotných a nadšených žien, ktoré vidia biedu, bezbrannosť a potreby chorých v úboho vyzerajúcej nemocnici a túžia im preukazovať svoju lásku a pomoc. Tak sa Apolónia a niekoľko spoločníčok stará o chorých, opravuje a zariaďuje priestory v nemocnici a opravuje a zariaďuje aj k nemocnici pridružený kostol sv. Alžbety. Vzor ochotnej a neuhasínajúcej lásky k chorým videli vo sv. Alžbete Uhorskej a vo sv. Františkovi z Assisi, ktorí výnimočným spôsobom preukazovali lásku k chorým a úbohým. Apolónia často hovorievala, že „služba pri chorých sa má konať vždy z lásky a nie za odmenu alebo odplatu“. V máji 1626 Apolónia prijíma rehoľné rúcho III. rádu sv. Františka spolu ďalšími dvoma sestrami a na smrteľnej posteli skladá 3 rehoľné sľuby – sľub chudoby, čistoty a poslušnosti. Zomiera po necelých 5 rokoch horlivej služby 31.decembra 1626. Jej prvé spolusestry skladali rehoľné sľuby až po jej smrti. Apolónia pôvodne neplánovala založiť rehoľu, až po jej smrti vznikali rehoľné domy v rôznych krajinách – v Nemecku, Rakúsku, Luxembursku, Holandsku, Slovensku, Česku, Maďarsku, Poľsku, Kanade.

Do Bratislavy prišli alžbetínky v roku 1738 z Viedne a taktiež sa začali starať o chorých a pokračujeme v tejto službe chorým dodnes.„ Chceme svoju núdzu zveriť Pánu Bohu. “
Apolónia Radermecherová