Spriritualita sestier sv. Alžbety


obr1 Sme regulovaným III. rádom sv. Františka, riadime sa Regulou a životom bratov a sestier Tretieho regulovaného rádu sv. Františka a snažíme sa žiť františkánsku spiritualitu.

Naša patrónka sv. Alžbeta Uhorská sa rozhodla dokonalejšie nasledovať Ježiša Krista a kráčať v šľapajách jeho veľkého nasledovníka sv. Františka. Vybrala si spôsob života, aký predpisovala práve Regula sv. Františka, ktorý spočíval “v zachovávaní svätého evanjelia nášho Pána Ježiša Krista”. (porov. Konštitúcie sestier Alžbetínok bod 1)

Príkladom života a pôsobením sv. Alžbety Uhorskej bola nadchnutá a vedená naša zakladateľka sestra Apolónia Radermecherová, čo sa prejavilo aj túžbou žiť podľa vozru sv. Františka. Naše Konštitúcie uvádzajú, že najvyšším pravidlom života sestier sv. Alžbety bolo a je nasledovať Ježiša Krista podľa evanjelia a podľa vzoru sv. Františka, ktorému “sám Najvyšší zjavil, že má žiť podľa sv. Evanjelia” (porov. Konštitúcie sestier Alžbetínok bod 2)


Františkánska spiritualita sestier alžbetínok sa zvláštnym spôsobom prejavuje:
  • láskou ku Kristovi v tajomstvách jeho vtelenia, smrti a zmŕtvychvstania,
  • pripodobnením sa Kristovi chudobnému a ukrižovanému životom v chudobe, pokore, jednoduchosti, radosti a nádeji na večný život,
  • úctou k Nepoškvrnenej Matke Božej, ktorá je svojím životom v panenstve a chudobe dokonalým vzorom rehoľného života. (Konštitúcie sestier Alžbetínok bod 3)