Sv. František


frantisek.jpg Sv. František sa narodil 26.11.1182 v Assisi v Taliansku. Bol veselý, radostný, úprimný, veľkodušný. Túžil sa stať rytierom, bojoval vo vojne s Perugiou, zúčastnil sa rytierskej výpravy, kde ho napadla choroba, ktorá zmenila jeho život. Počul Božie volanie a pýtal sa Pána, čo má robiť. Následne sa vrátil do Assisi a začal viesť život modlitby, almužny a služby chorým, najmä malomocným. V r. 1206 v San Damiano počul hlas Ukrižovaného, následne sa dal do opravovania zničených kostolíkov, viedol pustovnícky a žobravý život. Ako 24-ročný si za základ svojho ďalšieho života zvolil dôsledné uskutočňovanie evanjelia. Pridali sa k nemu ďalší nasledovníci. Ich spôsob života schválil aj pápež, ktorému sa predtým prisnil sen, v ktorom František podopieral chvejúce sa múry Lateránskej baziliky. V r. 1209 bola pápežom Inocentom III. ústne potvrdená Františkova regula, prepracovaná nová regula bola potvrdená v r. 1223 pápežom Honoriom III. V r. 1221 František založil aj III. rád. 14. septembra 1224 na vrchu La Verna prijal stigmy. Istú dobu žil v San Damiane, kde zložil Pieseň brata Slnka. V máji r. 1226 nadiktoval Testament a napísal list o úcte k Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. Keď sa blížila jeho smrť, požiadal o premiestnenie do Porciunkuly, kde zomiera 3. októbra 1226. Dňa 16. júla 1228 bol v Assisi bol vyhlásený za svätého.


„Čo chceš, Pane, aby som robil?“ Sv.František z Assisi