Sestry alžbetínky v Bratislave


16.september 1738
 • do Bratislavy prišli z Viedne prvé sestry:
  3 chórové- sr. Mária Alžbeta Schűllerová
   - sr. Johana Kristína Dilenová
   - sr. Anna Barbara Holleckerová
  1 laická- sr. Marta
  3 kandidátky 

obr1
obr2
obr3
pôvodná Regula alžbetínok
arcibiskup I. Esterházy

3. december 1738
 • začali prípravné práce pre výstavbu kostola
1742
 • dokončená uličná časť kláštora
1743
 • dokončený kostol
 • pokračovalo sa v prácach na dokončení kláštora
 • veľkým dobrodincom pri stavbe kostola a kláštora
  bol arcibiskup Imrich Esterházy (+6.dec. 1745)
10. november 1743
 • posviacka kostola
1748
 • priniesli prvých chorých do novej nemocnice
1753
 • otvorená vlastná lekáreň

obr1
pôvodná lekáreň Alžbetínok z roku 1753
obr2
nemocnica v budove kláštora sv. Alžbety
 
obr3
pôvodná chodba kláštora Alžbetínok
obr4
pôvodná jedáleň – refektár - Alžbetínok


odvtedy mnohé sestry počúvli Božie volanie
a ponúkli svoje služby Bohu i ľuďom
a slúžili chorým v Nemocnici sv. Alžbety


1950, 1960
 • sestry boli nútene vyvezené z Kláštora v Bratislave
 • viac rokov pracovali na rôznych miestach Slovenska v lesoch, na poliach, v domovoch dôchodcov, v domovoch pre postihnuté deti...

obr1 obr2

po roku 1989
 • sestry sa mohli vrátiť späť do pôvodného kláštora v Bratislave
 • znovu začali pracovať pri chorých
 • dali obnoviť kostol i kláštor i nemocnicu

obr1
obr2
 
obr3
obr4